Terug naar homepage 

INFO VOOR ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL

Vacatures
 Vacatures Administratief en Technisch Personeel & kandidaatstellingsformulier
Aanwerving
 Inlichtingenformulier na aanwerving
 Informatie voor contractuele personeelsleden
 Informatie voor vrijwilligers
Functies en loopbanen
 Evaluatieronde 2012-2013
 Functiebeschrijving : toelichting + formulier
 Samenvatting functies
     + Graden en daaraan gekoppelde salarisschalen
     + Voorbeeld van een loopbaantraject

 Functietabel / Generieke functies / Loopbaantrajecten
 Loopbaanmogelijkheden als Administratief en Technisch Personeelslid
 Praktische handleiding voor promotieaanvragen : Loopbaanmogelijkheden / Hoe aanvragen ? / De verdere procedure

Verloning, vergoedingen en toelagen
 Verloning - vaste salarisschalen
 Vakantiegeld
 Eindejaarstoelage
 Haardtoelage
 Bedrijfsvoorheffing - Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten - Jobkortingstabel
 Vaste uurtoelage voor gevaarlijke ongezonde of hinderlijke werken
 Groepsverzekering (aanvullend pensioen) : ATP
Afwezigheden en verloven
 Afwezigheid wegens ziekte/Werkhervatting
 Staking Openbaar Vervoer
 Jaarlijkse vakantie
 Omstandigheidsverlof
 Moederschapsrust - Vaderschapsverlof - Adoptieverlof
 Tijdskrediet - loopbaanvermindering - loopbaanonderbreking :
     - Tijdskrediet : algemeen stelsel
     - Tijdskrediet : specifiek stelsel voor werknemers van 50 jaar en ouder
     - Ouderschapsverlof
     - Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
     - Palliatief verlof

 Verminderde prestaties
 Gecontingenteerd verlof :
 - Gewoon verlof (formulier)
 - Buitengewoon verlof (formulier)
 - Politiek verlof (formulier)
Personeelsvoordelen
 Hier kan je alle informatie omtrent Personeelsvoordelen vinden

Welzijn
 Arbeidsgeneeskunde
 Vertrouwenspersonen/Preventie-adviseur psychosociale aspecten
 Preventiedienst
 Medische hulp

 Terug naar boven
 Homepage


laatst aangepast op: woensdag, 23 april 2008, verantwoordelijke inhoud: Jan Veny